Formularz zlecenia transportowego

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

LEKSO Martyna Bała

Bohaterów Westerplatte 35, 14-400 Pasłęk

tel. 58 671 12 53

e-mail: kontakt@designez.pl

Termin i miejsce załadunku

Termin i miejsce rozładunku

Przewożony Towar

Wymagania dodatkowe załadunku / rozładunku

Pozostałe informacje